» Newtons anden lov for bevægelse

Oprindelige data


$$\vec{F} = m \times \vec{a}$$