» Cirkel - radius, areal, omkreds, diameter

Oprindelige data 

Cirkel


En Cirkel er det geometriske sted for de (uendeligt mange) punkter som har en bestemt, konstant afstand r fra cirklens centrum.


\begin{align} A &= \pi r^{2} = \frac {\pi d^{2}}{4}\\ \\ C &= 2\pi r = \pi d\\ \\ d &= 2r\\ \\ \pi &= 3.1415926535897...\\ \\ 2\pi &= 6.2831853071796...\\ \end{align}